Կատեգորիա Փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

0014_0Փաստաթղթեր բաժնում ներկայացված են կենտրոնի կանոնակարգերը, ընթացակարգերը, ուղեցույցները, ռազմավարական պլանը և ծրագիրը, որոնք առավել լայն տեղեկատվություն կտան կենտրոնի գործունեության վերաբերյալ: