Կատեգորիա Նպատակային խմբեր

Նպատակային խմբեր

Կենտրոնի նպատակային խմբերը ՀԱԱՀ-ի, նրա մասնաճյուղերի և գյուղատնտեսական քոլեջների նախնական, միջին մասնագիտական, բարձրագույն և հետբուհական կրթական ծրագրերի ուսանողներն են, դասախոսները, ՀՀ և տարածաշրջանի երկրների ֆերմերները, գյուղարտադրությամբ և վերամշակմամբ զբաղվողները, մարզային, համայնքային, պետական և մասնավոր խորհրդատվական մարմինների մասնագետները։

graphik