Կատեգորիա Ծառայություններ

Ծառայություններ

Կենտրոնի կողմից մատուցվող ծառայությունները միտված են մասնագիտական գործնական գիտելիքների և հմտությունների ձեռքբերման պայմանների ստեղծմանը:

IMG_4678