Կատեգորիա Խորհրդատվություն

Խորհրադատվություն

Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող «Ագրոպարենային համակարգի ուսումնաարտադրական կենտրոնի» (ԱՀՈԻԱԿ) ստեղծման ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է ֆերմերների, խորհրդատվական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների (ԳԱՄԿ-եր և այլն) և ոլորտի մյուս մասնակիցների համար սեմինարի կազմակերպում ԱՀՈՒԱԿ-ի ներուժի ներկայացման, փոխհամագործակցության ծրագրերի մշակման և գործարարական ծրագրերի մշակման վերաբերյալ, ներկայացվել է տեղեկատվություն ԱՀՈՒԱԿ-ի ստեղծում ծրագրով գնված գյուղատնտեսական տեխնիկայի և սարքավորումների, դրանց շահագործման և կարգավորումների աշխատանքների նկարագրության և բովանդակային ձևավորման ուղղություններով:

verapatrastum 3 verapatrastum verapatrastum2