Կատեգորիա Ընթացակարգեր

Ընթացակարգեր

Մասնագիտության կրթական ծրագրի պարբերական վերանայման ընթացակարգը մշակվել է Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) շրջանակներում 2013 թ. սեպտեմբերի 5-ին «Կրթական ծրագրեր»ե ԾԻԳ-ի և ՀԱԱՀ հիմնադրամի միջև դրամաշնորհային պայմանագրով իրականացվող «ԱԳՐՈՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ» ծրագրի գործողությունների պլանի համաձայն ստեղծված ժամանակավոր հանձնաժողովի կողմից:
pdf iconՄասնագիտության կրթական ծրագրի պարբերական վերանայման ընթացակարգեր

pdf iconՄասնագիտության կրթական ծրագրի ընթացիկ մոնիթորինգի ընթացակարգ