Կատեգորիա Տեխնիկա

Կենտրոնի տեխնիկական հագեցվածությունը

Նկար Անվանում, մոդել Տեխնիկական բնութագիր
 310  Տրակտոր
МТЗ-310, 320
Շարժ. հզոր. Կվտ (ձ.ուժ)………………………………………22(29,9)
Անվային բանաձևը………………………………………………….4×2
Պտտման նոմինալ հաճախությունը (պտ/րոպ)………………..3000
Գլանների քանակը…………………………………………………….3
Առավելագույն պտտող մոմենտը, (Նմ)…………………………..100
 82  Տրակտոր
МТЗ-82.1
Շարժ. հզոր. Կվտ (ձ.ուժ)…………………………………………60(81)
Պտտման նոմինալ հաճախությունը (պտ/րոպ) ……………….2200
Գլանների քանակը…………………………………………………….4
Առավելագույն պտտող մոմենտը 1400 պտ/րոպ-ի
դեպքում, Նմ (կԳու.մ)……………………………………….290 (29,6)
 cultivator  Կուլտիվատոր
Ընդգրկման լայնությունը (մմ)……………………………………..1800
Արտադրողականությունը 1 ժամ
մաքուր աշխատանքի դեպքում (հա/ժ)………………………….1,08
Աշխատանքային արագությունը (կմ/ժ) ……………………………6
Մշակության խորությունը մինչև (սմ) …………………………….16
Սլաքաձև ունիվերսալ թաթիկների քանակը (հատ) ……………..7
Աշխատանքային թույլատրելի թեքությունը ……………..մինչև 20˚
Զանգվածը (կգ) ……………………………………………………..220
Պահանջվող հզորությունը (ձ.ուժ) ……………………………..28-62
 caqan atamnavor  Ցաքան (ատամնավոր)
Ընդգրկման լայնությունը (մ) ……………………………………..0,95
Արտադրողականությունը 1 ժամ
մաքուր աշխատանքի դեպքում (հա)………………………………1,2
Աշխատանքային արագությունը (կմ/ժ) ……………………մինչև 12
Մշակության խորությունը (սմ) ………………………………մինչև 6
Ատամների քանակը (հատ) …………………………………………20
Ատամների բարձրությունը (մմ) ……………………………………160
Զանգվածը (կգ) ………………………………………………………..35
Պահանջվող հզորությունը (ձ.ուժ)………………………………….5-9
 caqan skavarakavor  Ցաքան (սկավառակավոր)
Ընդգրկման լայնությունը (մմ)……………………………………..1540
Արտադրողականությունը 1 ժամ
մաքուր աշխատանքի դեպքում (հա/ժ)……………………………1,23
Աշխատանքային արագությունը (կմ/ժ) …………………………….8
Մշակության խորությունը (սմ) ……………………………..մինչև 12
Սկավառակի տրամագիծը (մմ)…………………………………….560
Սկավառակների քանակը (հատ)……………………………………..8
Սկավառակների գրոհի անկյունը…………………………………..25˚
Աշխատանքային թույլատրելի
թեքությունը …………………………………………………….մինչև 20˚
Պահանջվող հզորությունը (ձ.ուժ)………………………………..39-45
 ksf-2.1  Խոտհնձիչ КС-Ф-2.1Б
Կառուցվածքային զանգվածը (կգ) ……………………………….220
Բանվորական ընդգրկման լայնությունը (մ) ………………..2,1±0,06
Արտադրողականությունը 1 ժամ մաքուր
աշխատանքի դեպքում (հա/ժամ) …………………………..0,95-1,70
Աշխատանքային արագությունը (կմ/ժ )……………………………5-9
Փոխադրական արագությունը (կմ/ժ) ……………………..ոչ ավել 30
Կտրման բարձրությունը (սմ) ………………………………………4-10
Կտրող ապարատի մատի քայլը (մմ) ……………………………..76,2
Դանակի ընթացքը (մմ) ……………………………………………..76,0
Հաղորդակի պահանջվող հզորությունը (կՎտ)………..ոչ ավելի 4,0
 sipma pk4000 Հավաքիչ-մամլիչ
SIPMA PK-4000
Ընդգրկման լայնությունը (մ) ………………………………………..2,5
Սեղմման խցի լայնությունը (մմ) ……………………………………460
Սեղմման խցի բարձրությունը (մմ) …………………………………400
Հակերի երկարությունը (մ)………………………………………0.3-1.3
Սեղմվող (մամլվող) նյութի առավելագույն
խոնավությունը ……………………………………………….մինչև 30%
Հակերի սեղմման աստիճանը (կգ/մ3 )……………………. մինչև 180
Թողունակությունը (տ/ժամ) ………………………………….մինչև 30
Պահանջվող հզորությունը (ձ.ուժ) ……………………….38-ից ավելի
Շարժաբեր լիսեռի պտուտաթվերը (պտ/րոպ) ……………………540
Զանգվածը (կգ) ………………………………………………………1555
 z240 Անիվամատնավոր փոցխ
Z -240
Անիվների քանակը (հատ) …………………………………………….4
Ընդգրկման լայնությունը (մ) ………………………………………..3,5
Շրջման լայնությունը (մ) …………………………………………….2,5
Լասի լանությունը (մ) ………………………………………………..1,2
Արտադրողականությունը (հա/ժ) ………………………………….1,5
Բանվորական արագությունը (կմ/ժ) …………………………………7
Լասի մեկ գծամետրի զանգվածը (կգ) …………………………….2,5
Պահանջվող հզորությունը (ձ.ուժ) ………………………………18-24
 grillo gf2 Հնձիչ GRILO-GF2
Վառելիքի բաքի տարողությունը (լ)
Ex17 OHC շարժիչի դեպքում ……………………………………..3,6
G15LD225 շարժիչի դեպքում ……………………………………..3,0
X160 OHV շարժիչի դեպքում………………………………………3,1
Փոխանցման տուփը ………………..3 առաջընթաց +3 հետընթաց
Կտրող ապարատի լայնությունը (սմ) …………………………..115
Պտուտաթվերը (ժամսլաքի հակառակ ուղղությամբ)
(պտտ/րոպ) ………………………………………………………….965
Կշիռը (կգ) …………………………………………………………….95
 3309 Բեռնատար մեքենա
ГАЗ 3309
pdf icon
Բեռնատարողությունը (տ) ………………………………………..4,5
Շարժիչի հզորությունը (ձ.ու.) …………………………………….116
Շարժիչի աշխատանքային ծավալ (լ) ………………………….4,15
Առավելագույն արագությունը (կմ/ժ) ……………………………..90
 kappa kse 4300  Շարքացան
Sfoggia KAPPA K SE 4300
pdf icon
Կշիռը (կգ)………………………………………………………….. 780
Բունկերի տարողությունը (լ)…………………………………….. 960
Ընդգրկման լայնությունը (մ)……………………………………….4,0
Շարքերի քանակը …………………………………………………..28
Միջշարքային հեռավորությունը (սմ)………………………….. 14,5
Անիվները ………………………………………………………850×12
 oh-800  Սրսկիչ ОН-800
Ընդգրկման լայնությունը
(դաշտային ձողի երկարությունը) (մ)……………………………..12
Բանվորական սեկցիաների թիվը…………………………………..5
Դաշտային ձողերի բարձրության
կարգավորման սահմանները (սմ) ……………………………50-140
Սրսկիչի բաքի տարողությունը (լ)………………………………..800
Աշխատանքային ճնշումը (ՄՊա)…………………………….0,1-1,0
Թունահեղուկի ծախսը ( լ/ժ)……………………………..մինչև 1350
Աշխատանքային արագությունը (կմ/ժ)…………………………2-10
 l-202  Կարտոֆիլատնկիչ
Л-202
Արտադրողականությունը 1 ժ-ում (հա)…………………..1,26-2,4
Աշխատանքային արագությունը (կմ/ժ) ……………………….4-10
Աշխատանքային ընդգրկման լայնությունը (մ) ………………..2,8
Բունկերի ընդհանուր տարողությունը (կգ) …………………….600
Միջշարքային լայնությունը (սմ) ………………………………….70
Մեքենայի զանգվածը
կառուցվածքային (կգ)…………………………………………760±3%
մեքենամասերով և գործիքներով (կգ)……………………….780±3%
Պահանջվող հզորությունը (ձ.ուժ)………………………………….75
 4u2  Կարտոֆիլաքանդիչ
4U2
Ընդգրկման լայնություն (մ)………………………………………1,5
Զանգվածը (կգ) ……………………………………………………600
Արտադրողականությունը (հա/ժամ) ……………………0,33–0,54
Խոփերի ընթացքի խորությունը (մմ) ………………………200-250
Պահանջվող հզորությունը (ձ.ուժ)…………………………………75
 fs-500  Հանքային պարարտանյութացրիչ
FS-500
Ընդգրկման լայնությունը (մ) …………………………………..6-18
Բեռնատարողությունը (կգ) …………………………………….450
Բանվորական արագությունը (կմ/ժ) …………………………3-16
Արտադրողականությունը 1 ժամ
մաքուր աշխատանքի համար (հա/ժ) ………………………..3-16
Պարարտանյութացրման նորման (տ/հա) ……………….0,4-2,0
Զանգվածը (կգ) …………………………………………………..400
Պահանջվող հզորությունը (ձ.ուժ)……………………25-ից ավելի
 mmu  Կովերի կթի շարժական
ագրեգատ DeLaval MMU
Լարումը (Վ) ………………………………..230
Էլեկտրաշարժիչի հզորությունը (կՎտ)………………………0,75
Միջավայրի ջերմաստիճանը ………………………-10C — +40C
Աղմուկի մակարդակը դԲ (A)……………………………………80
Բաբախման արագությունը (իմպուլս/րոպ)…………………60±5
Կաթի դույլի ծավալը (լ)………………………………………….25
Արտադրողականությունը (կով/ժամ)……………………………8
 mar-pol  էլեկտրախուզի մեքենա
MAR-POL
Լարումը (Վ)……………………………………………………..220
Էլեկտրաշարժիչի հզորությունը (Վտ) ……………..………..430
Պտտման հաճախությունը (պտ/րոպ) ………………..……3000
Երկարությունը (մմ) ……..……………..………………….…..343