Կատեգորիա Տեսադարան

Տեսադարան

Կենտրոնում առկա տեխնիկական միջոցների մասին տեղեկատվությունն ամբողջացնելու, ուսումնական գործընթացն առավել արդյունավետ և պատկերավոր կազմակերպելու համար «Տեսադարան» բաժնում ներկայացված են տեսանյութեր տեխնիկական միջոցների ստեղծման, նշանակության և շահագործման վերաբերյալ:

Տրակտոր МТЗ-320

Տրակտոր МТЗ-82

Բեռնատար մեքենա ГАЗ 3309

Կարտոֆիլատնկիչ Л-202

Կովերի կթի շարժական ագրեգատ DeLaval MMU

Շարքացան Sfoggia KAPPA

Հավաքիչ-մամլիչ SIPMA PK-4000